शिक्षक वर्ग 

  अ .क्र          शैक्षणिक अर्हता 
१     प्राचार्य डॉ.भूषण वसंतराव कर्डिले   बी. कॉम. , बी. ए .  एम. ए. एम.एड.आणि पीएच.डी. अध्यापन अनुभव- शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात १५ वर्षाचा अनुभव तसेच प्राचार्य पदाचा ०४ वर्षाचा अनुभव 
 २    प्रा.उषा प्रशांत क्षत्रिय      एम. एस्सी. एम.एड. सेट (शिक्षणशास्त्र ) अध्यापन अनुभव ६ वर्ष 
 3

प्रा.योगिता भास्कर भामरे 
एम.ए. एम.एड. नेट (शिक्षणशास्त्र ) अध्यापन अनुभव ०4  वर्षे  

 प्रा. चित्ते कीर्ती दिलीप
 एम.ए. एम.एड. SET
 ५  
 प्रा.दिपाली वाल्मिक सूर्यवंशी 
 एम.ए. एम.एड सेट (शिक्षणशास्त्र ) अध्यापन अनुभव ०4  वर्षे  

  प्रा. सुवर्णा पुरुषोत्तम बत्तासे 
 एम.एस्सी . एम.एड. अध्यापन अनुभव ०५  वर्षे  
 ७

 प्रा.गायकवाड स्नेहा माणिकराव
 एम.ए. एम.एड. SET

 प्रा.जाधव प्रतिभा लक्ष्मण
 एम.ए. एम.एड

 प्रा. वाघमारे जयश्री दत्तात्रय
 एम.ए. एम.एड
१०
 प्रा.गटकळ योगेश प्रमोद
FINE ARTS 
११
 प्रा.अत्रे आनंद विष्णू
 Performing arts 
१२
 प्रा. निरगुडे सुनील साहेबराव  
physical director 
 

News

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व के. के. वाघ शिक्षणशात्र महाविद्यालय याच्या सयुंक्त विद्यमाने आयोजित पदवी ग्रहण समारंभ
स्थळ : के के वाघ कला, वाणिज्य, संगणक व संगणक विज्ञान महाविद्यालय , सरस्वती नगर, नाशिक
दिनांक : २१/०१/२०१७
वेळ : दुपारी ०४.३० वा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्या पीठ बी.एड अभ्यासक्रम (Revised syallbus) 2014-१५ पुनर्परीक्षा दि.२६ एप्रिल २०१६ पासून सुरु होत आहेत.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्या पीठ बी.एड अभ्यासक्रम २०१५ -१६ ची विद्यापीठय परीक्षा दि .०६ मे २०१६ पासून सुरु होत आहेत

Admission open for B.ed Course(2016-17)
Free B.ed CET Guidance Workshop Every day 11:00am to 1:00pm
Facility Available for Online Registration
Last Date:-18/05/2016
Contact:-(0253) 2414916,9422245315, 9960636817, 9860310117

Videos