शिक्षक वर्ग 

  अ .क्र          शैक्षणिक अर्हता 
१     प्राचार्य डॉ.भूषण वसंतराव कर्डिले   बी. कॉम. , बी. ए .  एम. ए. एम.एड.आणि पीएच.डी. अध्यापन अनुभव- शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात २४ वर्ष १० महिने अनुभव तसेच प्राचार्य पदाचा ०४ वर्षाचा अनुभव 
 २    प्रा.उषा प्रशांत क्षत्रिय      एम. एस्सी. एम.एड. सेट (शिक्षणशास्त्र ) अध्यापन अनुभव   १० वर्ष
 3

प्रा.योगिता भास्कर भामरे 
एम.ए. एम.एड. नेट (शिक्षणशास्त्र ) अध्यापन अनुभव ०८  वर्षे  

 प्रा. चित्ते कीर्ती दिलीप
 एम.ए. एम.एड. SET अध्यापन अनुभव ०८  वर्षे
 ५  
 प्रा.दिपाली वाल्मिक सूर्यवंशी 
 एम.ए. एम.एड सेट (शिक्षणशास्त्र ) अध्यापन अनुभव ०८  वर्षे  

  प्रा. सुवर्णा पुरुषोत्तम बत्तासे 
 एम.एस्सी . एम.एड. अध्यापन अनुभव १० वर्षे
 ७

 प्रा.गायकवाड स्नेहा माणिकराव
 एम.ए. एम.एड. SET अध्यापन अनुभव ०१ वर्षे

 प्रा.जाधव प्रतिभा लक्ष्मण
 एम.ए. एम.एड अध्यापन अनुभव ०२  वर्षे

 प्रा. वाघमारे जयश्री दत्तात्रय अध्यापन अनुभव ०२  वर्षे
 एम.ए. एम.एड
१०
 प्रा.गटकळ योगेश प्रमोद
FINE ARTS 
११
 प्रा.अत्रे आनंद विष्णू
 Performing arts 
१२
 प्रा. निरगुडे सुनील साहेबराव  
physical director 
 

News

प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.


Videos