SAR NAAC समिती स्वयं मूल्यमापन अहवाल

अ क्र.   समिती   पद    नाव
1. SAR NAAC समिती स्वयं मूल्यमापन अहवाल अध्यक्ष
समन्वयक
सदस्य
सदस्य
डॉ . भूषण वसंतराव कर्डिले.(प्राचार्य)
प्रा.सौ .उषा प्रशांत क्षत्रिय .
प्रा.निलिमा जगन्नाथ पाटील.
प्रा. भामरे योगिता भास्कर

News

प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

State Level Seminar.Friday,29-Dec-2017


Videos