अ.न.             सदस्यांची नावे                        कमिटीमधील नावे                                 शेरा  

१.        मा.श्री बाळासाहेब देवराम वाघ                समिती  अध्यक्ष                           संस्थेचे अध्यक्ष 

२.        प्रा कल्लाप्पा शंकर बंदी                        समिती   सदस्य                             संस्थेचे सचिव 

3.       डॉ.भूषण वसंतराव कर्डिले                   प्राचार्य तथा समिती सचिव                महाविद्यालयाचे प्राचार्य तथा समिती सचिव 

४.        डॉ.अनंत नरहरी जोशी                          समिती सदस्य                  व्यवस्थापनाने नियुक्त्त केलेले                                                                                                                      विविध क्षेत्रातील त 

५.       डॉ.प्रकाश अण्णासाहेब देशमुख                 समिती   सदस्य                                 ------------

६.       डॉ.कविता सुरेश साळुंखे                        समिती सदस्य                                  ------------ 

७.      प्रा सौ. उषा प्रशांत क्षत्रिय                        समिती सदस्य                             शिक्षक प्रतिनिधी 

८.      प्रा सौ.पूर्वा प्रभाकर निकम                        समिती सदस्य                             शिक्षक प्रतिनिधी 

९.      प्रा श्रीमती दिपाली वाल्मिक सूर्यवंशी                     समिती सदस्य                             शिक्षक प्रतिनिधी 

१०.     श्री सोमनाथ गोपाळा गाजरे                      समिती सदस्य                            शिक्षकेतर प्रतिनिधी

 

News

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व के. के. वाघ शिक्षणशात्र महाविद्यालय याच्या सयुंक्त विद्यमाने आयोजित पदवी ग्रहण समारंभ
स्थळ : के के वाघ कला, वाणिज्य, संगणक व संगणक विज्ञान महाविद्यालय , सरस्वती नगर, नाशिक
दिनांक : २१/०१/२०१७
वेळ : दुपारी ०४.३० वा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्या पीठ बी.एड अभ्यासक्रम (Revised syallbus) 2014-१५ पुनर्परीक्षा दि.२६ एप्रिल २०१६ पासून सुरु होत आहेत.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्या पीठ बी.एड अभ्यासक्रम २०१५ -१६ ची विद्यापीठय परीक्षा दि .०६ मे २०१६ पासून सुरु होत आहेत

Admission open for B.ed Course(2016-17)
Free B.ed CET Guidance Workshop Every day 11:00am to 1:00pm
Facility Available for Online Registration
Last Date:-18/05/2016
Contact:-(0253) 2414916,9422245315, 9960636817, 9860310117

Videos