विशिष्ट उपक्रम

महावियालायाचे वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम :-

  1. बहुमिती व्यक्तिमत्व विकासाकडे विशेष लक्ष .
  2. संगणक शिक्षण
  3. योगाभ्यास
  4. विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव - सांस्कृतिक व सहशालेय उपक्रम
  5. अंधश्रद्धा निर्मूलन, वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्मिती

News

प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

State Level Seminar.Friday,29-Dec-2017


Videos