Welcome!!

 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व के. के. वाघ शिक्षणशात्र महाविद्यालय याच्या सयुंक्त विद्यमाने आयोजित पदवी ग्रहण समारंभ
स्थळ : के के वाघ कला, वाणिज्य, संगणक व संगणक विज्ञान महाविद्यालय , सरस्वती नगर, नाशिक
दिनांक : २१/०१/२०१७
वेळ : दुपारी ०४.३० वा


दूरदर्शी लक्ष

" गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षणाद्वारे सबल मनुष्यबळाचा विकास करणे." मी या देशातल्या .... अब्जावधीपैकी एक आहे. फक्त एक दृष्टीकोन देशातली अब्ज मते प्रज्वलित करू शकतो ती ठिणगी माझ्या हृदयात पडली आहे . प्रज्वलीत झालेला आत्मा हा या पृथ्वीवरचाच नव्हे तर ब्रम्हाड आणि पाताळातला महाप्रचंड स्रोत आहे . माजी राष्ट्रपती डॉ. ए . पी. जे. अब्दुल कलाम (प्रज्वलित मते या तारुण्यगीतातून )

व्रत विधान

शिक्षण हे मानवी जीवन आणि विकास यांचे मुलभूत अंग असल्यामुळे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांना अद्यावत तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाद्वारे सिद्ध करून त्यांच्यामध्ये आपल्या पेशा विषयीची व्यवसायनिष्ठा, कौशल्य , दृष्टीकोन आणि मूल्य विकसित करून सतत दर्जेदार शिक्षक म्हणून प्रगती करण्याची जाणीव जागृती निर्माण करणे व त्यासाठी कृतीसंशोधनाचा सातत्यपूर्ण उपयोग करण्यास प्रवृत्त करणे

News

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व के. के. वाघ शिक्षणशात्र महाविद्यालय याच्या सयुंक्त विद्यमाने आयोजित पदवी ग्रहण समारंभ
स्थळ : के के वाघ कला, वाणिज्य, संगणक व संगणक विज्ञान महाविद्यालय , सरस्वती नगर, नाशिक
दिनांक : २१/०१/२०१७
वेळ : दुपारी ०४.३० वा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्या पीठ बी.एड अभ्यासक्रम (Revised syallbus) 2014-१५ पुनर्परीक्षा दि.२६ एप्रिल २०१६ पासून सुरु होत आहेत.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्या पीठ बी.एड अभ्यासक्रम २०१५ -१६ ची विद्यापीठय परीक्षा दि .०६ मे २०१६ पासून सुरु होत आहेत

Admission open for B.ed Course(2016-17)
Free B.ed CET Guidance Workshop Every day 11:00am to 1:00pm
Facility Available for Online Registration
Last Date:-18/05/2016
Contact:-(0253) 2414916,9422245315, 9960636817, 9860310117

Videos